პერსონალი პერსონალი

სამხატვრო ხელმძღვანელი
თურგაი ველიზადე - სამხატვრო ხელმძღვანელი Turqay Vəlizadə - Bədii rəhbər
შემოქმედებით ჯგუფი
სამხატვრო კონსულტანტი - იდაიათ ჰუსეინოვი Bədii məsləhətçi – Hidayət Hüseyinov
ლეილა კასუმოვი - დასის მმართველი - Leyla Qasımova - Truppa rəhbəri
აიდა ტაგიევა - მსახიობი Aida Tağıyeva - Aktrisa
მადინა გასანოვი - მსახიობი Mədinə Həsənova - Aktrisa
ნარმინ გასანოვა - მსახიობი Nərmin Həsənova – Aktrisa
მანზარ სადიკოვი - მსახიობი Mənzər Sadıqovi – Aktrisa
ტელმან ისფაგანლი - მსახიობი Telman İsfahanlı - Aktyor
ადმინისტრაცია
სერგო ცხომელიძე - დირექტორი Serqo Tsxomelidze - Direktor
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.