'; მომკალ, მომკალ, ჩემო კარგო – Theatre

  მომკალ, მომკალ, ჩემო კარგო

ა. ნესინი მომკალ, მომკალ, ჩემო კარგო დამდგმელი რეჟისორი - გიორგი აფხაზავა მხატვარი - ნინო კიტია

Back to Top
Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.